การเลือก แพ็คเก็จ ให้เครื่องสำอาง สำคัญ มาก

เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต้องรู้!!! เลือกกระปุกครีมอย่างไรให้ขายดี รวยเร็ว

7  เรื่องสำคัญที่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต้องรู้!!!

เลือกกระปุกครีมอย่างไรให้ขายดี รวยเร็ว


เป็นที่แน่นอนว่า หากคุณเป็นเจ้าของสินค้าสักชิ้น สิ่งที่หลายๆ คนต้องใส่ใจคือคุณภาพสินค้า การพัฒนาสินค้าของเราให้เหนือกว่าคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ย่อมส่งผลให้สินค้าของเราขายดี และเป็นที่ยอมรับต่อผู้ซื้อ แต่ในหลายๆ ครั้งพบว่า เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางหลายรายขาดความใส่ใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย


หลากหลายปัญหาที่เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางหลายคนต้องเจอ เช่น ฝากระปุกเปิดปิดยาก กระปุกไม่ได้มาตรฐาน ปิดไม่สนิท ทำให้ฝุ่นและแบคทีเรียสามารถเข้าไปเจือปนกับเนื้อครีมได้ ทำให้ครีมเสียมีกลิ่นเหม็นหืน ขวดสเปรย์ หรือขวดปั๊ม หัวปั๊มเสียง่าย รูปลักษณ์ภายนอกดูไม่ดี ทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้ากลายเป็นสินค้าเกรดต่ำ ดูไม่มีราคา


วิธีการเลือก Packaging ครีมเครื่องสำอางค์ที่ดี บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดีนั้นจะต้องสามารถนำไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็ว ดูดี แตกต่างจากที่มีท้องตลาด และที่สำคัญคือต้องมีราคาที่เหมาะสม โดยวิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนั้นมีองค์ประกอบในการพิจารณาดังนี้


กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร การทำธุรกิจใดๆ ก็แล้วแต่ กลุ่มเป้าหมายคือปัจจัยหลักที่ควรคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับต้นๆ เพื่อที่เราจะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์เริ่มต้นได้ เช่น กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร อายุเท่าไหร่ ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน สิ่งพื้นฐานเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกได้ว่า กลุ่มเป้าหมายของเราน่าจะชอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแบบไหน ควรใช้ ขวดครีม หรือ กระปุกครีม สินค้าและแพคเกจจิ้งแบบไหนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุด

ลักษณะสินค้าหรือเครื่องสำอางของเราเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์แบบไหน คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราจะเป็นตัวบ่งบอกว่าควรเลือกใช้อะไร เช่น ขนาดบรรจุเท่าไหร่ ในกรณีที่เป็นของเหลวต้องทราบความเหนียวข้น รู้น้ำหนัก ปริมาตร หรือความหนาแน่น คุณสมบัติทางเคมี สาเหตุที่ทำให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถยอมรับได้ ปฏิกิริยาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้น เพื่อทำให้เราสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาคุณภาพสินค้าได้ดี

วิธีการจัดจำหน่าย หากเราจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค เราอาจใช้วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด แต่หากจำหน่ายผ่านคนกลาง ตัวแทน ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง จำเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการวางขายสินค้า เพราะพฤติกรรมของร้านค้า เช่นวิธีการซื้อของเข้าร้าน หรือแม้กระทั่งการจัดวางสินค้า มีอิทธิพลต่อโอกาสขายสินค้าของเราเป็นอย่างมาก

การขนส่ง บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน จะทำให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดในการขนส่ง

ลักษณะการใช้งานต้องสะดวก กระปุกครีม ขวดปั๊ม ขวดสเปรย์ หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ ต้องสะดวกต่อการใช้งานจริง จึงจะทำให้ผู้ซื้อเกิดความประทับใจ

ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เจ้าของแบรนด์หลายรายเลือกที่จะลดต้นทุนด้วยการใช้แพคเกจจิ้งราคาถูก แต่กลับกลายเป็นว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เพราะต้องเจอปัญหาตามมามากมายที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายและความสูญเสียอื่นๆ เช่น ครีมเสีย กระปุกครีมมีปัญหา ขวดสเปรย์หัวปั๊มเสีย เป็นต้น บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดีอาจมีราคาสูงกว่า แต่สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้มากกว่า สามารถชดเชยเรื่องราคาได้ในกระบวนการผลิต เพราะบรรจุง่าย สะดวก รวดเร็ว เกิดความเสียหายน้อย ทำให้สามารถประหยัด ลดต้นทุนและเวลาในการผลิตได้

ปัญหาด้านกฎหมาย ควรศึกษาบทบัญญัติด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้เข้าใจ เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในภายหลัง เช่น กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับฉลาก ข้อความต่างๆ และการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ รวมถึงกฏระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เมื่อเราให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการเลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเหล่านี้แล้ว รับรองได้ว่าสินค้าของเราจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ เพราะเครื่องสำอางของเราดูดีตั้งแต่เห็นรูปลักษณ์ภายนอก จนถึงคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่ง ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้า ยอดขายถล่มทลายในระยะยาวอย่างแน่นอน

Visitors: 100,126,115