บริการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

 

รับขอ อย. เครื่องสำอาง, ขอ อย. อาหาร ผลิต และ นำเข้า ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย.

รับประกันคุณภาพและบริการ รับรองผล ผ่าน100%

รับประกันความรวดเร็ว

--- บริการโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ ---

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

รับให้คำปรึกษา และให้บริการ จดทะเบียน อาหารและยา ( อย. ) ทุกประเภท "

อาทิ เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ "

เรามีทีมผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำ ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมาย "

** ใหม่ล่าสุด **

สำหรับท่านที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมเป็นของตนเอง 

ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยให้ท่านได้เป็นเจ้าของแบรนด์

 

ประกาศด่วน จาก อย. http://www.fda.moph.go.th/

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (ขึ้นทะเบียนอย.รวดเร็ว ว่องไว ง่าย ไม่มีปัญหา)

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ (ชุด)

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ (ชุด)

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล) (2 ชุด)  

4. สำเนา ภพ.20 (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)

5. สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท (กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)

6. แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท 


7. 
แผนผังภายในร้าน หรือบริษัท ระบุ สถานที่ผลิตบรรจุเก็บสินค้า ให้ชัดเจน  ***จะมีตัวอย่างแนบ พร้อมเอกสาร  (บริการปรึกษาฟรี)

8. สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - การชำระเงิน

 

ลำดับ
รายการ
ระยะเวลา
(วัน)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
หมายเหตุ
1 ค่าจดผู้ประกอบการ (กรณียังไม่มีรหัสผู้ประกอบการ)
- ชำระครั้งเดียว
ไม่เกิน 7 วัน
1,500
ยื่นที่ อย. ทุกวันพฤหัส
2 ยื่นจดแจ้งสูตร
15-45
3,000
ต่อสูตร
3 ใบรับรองการขาย (CFS)
5
5,000
 
4 ค่าดำเนินการ  
1,000
ต่อครั้ง

 

คำแนะนำ
เพื่อความรวดเร็วในการอนุมติ ให้เตรียมชื่อสินค้ารอไว้ 2 -5 ชื่อ กรณีชื่อแรกมีปัญหา

 

 

ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่าย

ผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องการขายเครื่องสำอางในแบรนด์ตนเอง 3 ตัวด้วยกัน ต้องยื่นจดแจ้งสูตร 3 รายการ จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 
รายการ
ราคา
1 ค่าจดผู้ประกอบการรายใหม่
1,500
2 ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 3 รายการ : 3 x 3,000 =
9,000
 
รวม
10,500

กรณีที่มีรหัสผู้ประกอบการอยู่แล้ว และต้องการยื่นจดแจ้งสูตร 2 สูตร จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 
รายการ
ราคา
1 ค่าดำเนินการ
1,000
2 ค่าจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 2 รายการ : 2 x 3,000 =
6,000
 
รวม
7,000
 
กรณีนำเข้าสินค้า
ลำดับ
รายการ
ระยะเวลา
(วัน)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
หมายเหตุ
1 ค่าจดผู้ประกอบการ ขอสถานที่ นำเข้าและ จัดเก็บ (กรณียังไม่มีรหัสผู้ประกอบการ)
- ชำระครั้งเดียว
ไม่เกิน 30 วัน
20,000
ยื่นที่ อย. ทุกวันพฤหัส
2 ยื่นจดแจ้งสูตร ต่อสูตร
7-14
10,000
ต่อสูตร
3 ใบรับรองการขาย (CFS)
5
5,000
 
4 ค่าดำเนินการ    

 

 

Visitors: 100,125,177