นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559

นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559
หนึ่งล้านกล้า ความดีถวายในหลวง
Visitors: 100,122,216