บริการ

 

บริการของบริษัท จูเนทตี้ แลบอราทอรีส์ จำกัด (Junetty Laboratory)

รับจ้างผลิตอาหาร(OEM.SERVICES)

บริษัท จูเนทตี้ แลบอราทอรีส์ จำกัด (Junetty Laboratory)

เป็นผู้ผลิต เวชสำอาง ดูแลผิว และอาหารเสริมลดน้ำหนัก 

คอลลาเจนชง ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยคิดค้นสูตรใหม่ใหม่ โดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึง

ขบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการ

ประกอบธุรกิจภายใต้แบรนด์คุณ ส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเป็น เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไม่

ยาก บริษัทสามารถรับผลิตสินค้าให้แม้มีจำนวนน้อย เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนใจริเริ่ม

ทำธุรกิจนี้ ให้มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องลงทุนสูงมากนัก ทุกผลิตภัณฑ์ มี R&Dและทีมผู้เชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตและผลิตภัณ์อย่างต่อเนื่องเคร่งครัด ตามมาตรฐาน 

GMP(Good Manufacturing Practice)จึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์

 

- รับ จดทะเบียน ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.ย.)  เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ในการดำเนินงานของลูกค้า โดยการใช้ชื่อเครื่องหมายสินค้าของ       ลูกค้ายื่นจดเลขสารบบอาหาร

- รับดำเนินการยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อใหม่  หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลข อย. แล้ว โดยมีระยะเวลาทำการประมาณ 30 วัน  

- รับ ออกแบบผลิตภัณฑ์   โดยทีมงานออกแบบ สร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้โดดเด่น สวยงาม ตรงเป้าหมายกลุ่มลูกค้า และความต้องการลูกค้า ไม่     ว่าจะเป็นฉลาก โลโก้ หรือกล่องใน ราคาย่อมเยาว์

- บริการด้านบรรจุภัณฑ์ ให้ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย สวยงาม ตรงตามความต้องการ

- บริการด้านการออกแบบ ฉลากสินค้า และโลโก้ โดยออกแบบฉลากเครื่องสำอางฟรี และออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์

- บริการรับบรรจุผลิตภัณฑ์และติดสติ๊กเกอร์ลงบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า

- แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- บริการด้านสื่อโฆษณา  สิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

– ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารและการจัดการ การบัญชี การตลาดของผลิตภัณฑ์

 

 

Visitors: 100,125,175